www.seiferos.cz

Historie Zayferus/Seiferos

Naše společnost vznikla v roce 1991, a to z podnětu tří nadšených sokolníků Nechtěl Zveřejnit, Zdeňka Fabiána a především Zdeňka Machaře. Jméno společnosti vzniklo náhodně, kdy náš kolega v zaměstnání zapsal špatně jméno zákazníka. Na místo Zajdák „ ZAYFERUS „ a pod tímto názvem jsme působili dalších několik let. Společnost byla vedena jako podnikatelský subjekt a právě s tím byly nemalé problémy. První veřejná vystoupení proběhla formou výstav v brněnském regionu a letové ukázky dravců mohla společnost poprvé představit v Moravském krasu u jeskyně Balcarka, kde ji mohli návštěvníci zhlédnout po dobu čtyř let o letních prázdninách. Společnost v tomto roce vlastnila zhruba 20 dravců a sov.

Od roku 1992 se naše společnost stále víc zabývala ochranářskými aktivitami a neslučovala se s komerčními zájmy podnikatelské sféry. Proto byla nucena založit Nadaci na ochranu dravých ptáků. Zápis u Magistrátu města Brna proběhl 14.10.1992 a jejím zřizovatelem se stal Zdeněk Machař, 
Nechtěl Zveřejnit, Zdeněk Fabián a jeho maminka Libuše Fabiánová. Nadace Zayferus působí v okolí Brna s osvětovým programem na ochranu dravců pro základní školy. V letním období opět mohou diváci shlédnout na 30 dravců u jeskyně Balcarka.

V roce 1993 Nadace Zayferus navštívila s výukovým programem pro základní školy školská zařízení po celém území jihomoravského kraje, kde sklidila nemalé ohlasy. Neatraktivní místo u jeskyně Balcarka začíná být populárnější a návštěvníci se rádi každoročně vracejí na naše letové ukázky dravců.  

Jméno Zayferus se stává populárnější a v roce 1994 jsme přizváni Českou televizí k natočení  dokumentárního pořadu o ochraně dravců a sov v České republice. Poprvé společnost vycestovala i do zahraničí, kde v Holandsku vzbudila velké nadšení a ovace na naši produkci. Na základních školách se mohou děti seznámit s dravci naší fauny i ve východočeském regionu. U Balcarky pravidelně mohou návštěvníci zhlednout program i v německém jazyce. Rok 1995 byl poslední rok, který nadace strávila u jeskyně Balcarka a po neshodách s 
Nechtěl Zveřejnit ze společnosti odchází Zdeněk Machař.

V roce 1996 do společnosti vstupuje nový člen Petr Svoboda. Naše společnost zaregistovala Novelu Nadace Zayferus a uzavřela novou smlouvu s Památkovým ústavem v Brně, tentokrát na novém místě na zámku v Lednici na Moravě. Velkou měrou se o to zasloužil nový člen společnosti Petr Svoboda. Poprvé pořizujeme samce Orla stepního (Murphy - 
Nechtěl Zveřejnit). Bohužel po třech letech jej musel nechat utratit.
 První rok 1997 v novém osazení v Lednici probíhal za dost dramatických povětrnostních podmínek, kdy v povodí Moravy a Dyje nastaly mohutné záplavy. Hlavním pilířem ukázek se stal orel lovící lišku. Naše největší sbírka dravců v ČR čítá 19 druhů v celkovém počtu 35 dravců. Dále pořizujeme dalšího orla stepního, samici (Helvína - Petr Svoboda). Dále pořizuje k naší výřici Zuzance výra Ketlinu. Dodnes se jedná o náš světový unikát - prezentace největší sovy světa v lovu.

V roce 1998 při ukázkách v Lednici se na louce pod skleníkem představilo již na 21 druhů dravců a sov v počtu 40. Poprvé se u nás představí unikátní dravec, ještě mládě orla bělohlavého (Wamditanga), kterého pořizuje Petr Svoboda jako sedmidenní miminko. Byla to mimořádně riziková záležitost, odkrmit tak malé mládě, které by jeho rodiče z pražské Zoo jako čtvrté mládě na hnízdě neodkrmili. Od prvních dnů bylo toto mládě krmeno anonymně, umělou hlavou orla bělohlavého, aby pozdější vztah mezi sokolníkem a dravcem vznikal na partnerské úrovni, ne rodičovské a bylo velmi důležité, aby se orel nevázal na člověka jako na svého druha. Tento mimořádný vztah obdivovali, jak návštěvníci Lednice, tak i profesionální sokolníci.

 

 


Zdeněk Fabián získává do kolekce dalšího orla stepního (Digital) a je to náš třetí orel. Rovněž se v Lednici představil nový sokolovitý druh dřemlík tundrový, kterého jsme pořídili složitou cestou ze zahraničí.

Počet dravců přijatých do stanice se zvýšil na 80, z nichž se Zdeňkovi Fabiánovi ze záchranné stanice v Nížkovicích podařilo úspěšně vypustit nazpět do přírody 80%.

Rok 1999 a nová smlouva s památkovým ústavem, který nám přidělil nový a větší prostor, ale již méně frekventovaný. Na novém místě nám jsou ovšem umožněny větší možnosti v zásahu do prostředí. Petr Svoboda spolu se Zdeňkem Fabiánem budují důstojnější areál s tribunou a částečnými přístřešky pro dravce. Ukázky moderuje 
Nechtěl Zveřejnit s občasným střídáním Zdeňka Fabiána. Celý program podbarvujeme příjemnou hudbou, která přidává na profesionalitě. I tento rok se můžeme pochlubit dalším orlem bělohlavým (Chilkut - Petr Svoboda). V důsledku změny zákona o nadacích jsme nuceni zrušit nadaci Zayferus a zaregistrovat se jako obecně prospěšná společnost ZAYFERUS, o.p.s. pod  IČO: 25 55 81 02. Od tohoto roku zůstává forma společnosti již stéjná (o. p. s.).

V roce 2000 jsme uzavřeli poslední smlouvu s PÚ na tomto místě v parku a byl to poslední rok působení Jirky Hrotka v naší společnosti. Po neustálých neshodách a intrikách 
Nechtěl Zveřejnit od nás odchází a zakládá si svoji novou společnost s našim starým názvem Zayferus, o který jsme díky naši naivitě přišli.

V roce 2001 v Lednicích jsme si našli opět nové místo, lépe situované pro bezpečnost dravců, ovšem poněkud mimo turistický ruch. Přesto jsme byli odhodláni vybudovat zde nový areál. Poprvé za celou dobu působení naší společnosti nám nejsou kladeny žádné překážky a vstříc nám vychází, jak město Lednice, tak i místní občané. Na novém místě se představilo 60 dravců a sov a v hlavních letových ukázkách se představuje na 15 zkušených dravců v hodinovém programu. A od roku 2001 jsme SEIFEROS. Název jsme byli nuceni změnit, a i když jsme později zjistili že neoprávněně, už jsme si jej nechali. Po rozdělení jsme si jej nechali i graficky zpracovat.
IČO máme stále stejné (25 55 81 02), to je rodné číslo společnosti. Sídlo, kancelář i s účetnictvím uchovávaným od roku 1999 (část i ze zlikvidované nadace 92-99), dále pak naše tři orli a dalších 40 dravců, jen jsme přišli o svůj již zažitý název. Každým rokem ale přibývá stále více lidí, kteří se nenechali zmást a cestu na správné místo, do našeho areálu mimo zámek, vyhledávají pravidelně každé léto.

V roce 2004 pořizuje Zdeněk Fabián supa krahujového a kolekce již čítá na 50 dravců. Roku 2010 získáváme unikát do naší sbírky - orla královského (Kira - Petr Svoboda) a roku 2015 vzácného supa bělohlavého (Maruška - Zdeněk Fabián).

V celé této historii jsme se snažili seriózně a bez pomluv vypsat celé naše působení. Bohužel díky neustálým pomluvám a lživým informacím ze strany našeho bývalého kolegy jsme nuceni tuto historii sepsat se vším, i s nelichotivými informacemi, ale podloženy kompletní doumentací.

Nová žaloba 2019

Rozsudek soudu 2022

Po dlouhých jednání a odvolávání soud nakonec rozhodl, že si náš název SEIFEROS můžeme ponechát, ale pod podmínkou přidání alespoň jednoho tříslabičného slova. Abychom splnily podmínky soudu raději přidáváme dvě nová slova:

DRAVCI LEDNICE SEIFEROS

Zayferus - pravda a lež  (reakce na www.zayferus.cz)

Naše reakce na web J. H. "Seiferos - jejich lži - parazit v akci"

 

 

 

Záznamy v obchodním rejstříku:

 

 

Seiferos o. p. s. - původní Zayferus o. p. s., do roku 1999 nadace Zayferus

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=588694&typ=UPLNY

Zayferus o. p. s. vzniklý až v roce 2001, s naším zažitým názvem, v čele náš bývalý kamarád a kolega

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=602752&typ=UPLNY

 

Záplavy 2006

 

 

 

 

Zayferus nadace

(1992 - 1999)

Zayferus o.p.s. => Seiferos cz, o.p.s.

IČO: 

25 55 81 02

(1999 - nyní)

 

Seiferos cz, o.p.s. 

IČO: 

25 55 81 02

(2002 - 2022)

2023 

DRAVCI LEDNICE SEIFEROS, o.p.s.


 

Na Výsluní 1194,  Česká Třebová,  56002      |  telefon: 608 100 442/441  

email: seiferos@volny.cz

 

 

 Powered by: www.CDX-WORLD.com