www.seiferos.cz

Veřejná vystoupení

 

Veřejná vystoupení v ČR

 

Objednávejte na tel.: 608 100 442

 

Naše společnost nabízí možnou prezentaci letových ukázek dravců pro různá výročí, firemní akce, reklamní i filmovou spolupráci a další možná využití spojená s pořádáním veřejných akcí. Nejčastěji s ukázkou navštěvujeme krom základních škol také různé dětské dny, obecní akce, akce myslivců, akce různých spolků a sdružení, atp.

Celý program si společnost technicky zabezpečuje sama a lze poskytnout výklad i v angličtině nebo němčině. Program trvá hodinu a potřebujeme pro něj alespoň nějaký otevřenější travnatý prostor. Nejidealnější jsou pak fotbalová hřiště. Program je komplexni a má několik částí, ve kterých vysvětlujeme a demonstrujeme základní úskalí sokolnictví, ochrany dravců a fungování přírody jako takové. Z tohoto důvodu poloviční nebo jinak upravené ukázky nebo jen výstavy bez letového komentovaného programu neposkytujeme.

 

Objednávejte na tel.: 608 100 442

 

Reference:

Seiferos v Sibřině

Recenze na autovylet.cz

Recenze na dovolenapalava.cz

Seiferos Radošov, 2016

Den dětí v České Třebové, 2013

 

 

 

 

Zayferus nadace

(1992 - 1999)

Zayferus o.p.s. => Seiferos cz, o.p.s.

IČO: 

25 55 81 02

(1999 - nyní)

 

Seiferos cz, o.p.s. 

IČO: 

25 55 81 02

(2002 - 2022)

2023 

DRAVCI LEDNICE SEIFEROS, o.p.s.


 

Na Výsluní 1194,  Česká Třebová,  56002      |  telefon: 608 100 442/441  

email: seiferos@volny.cz

 

 

 Powered by: www.CDX-WORLD.com