www.seiferos.cz

Ukázky pro školy

 

Ještě v roce 1991 nám  byla  vnuknuta učitelkou základní  školy myšlenka, uskutečnit  přednášku  o dravcích na škole. Tímto prvním impulsem se rozběhly i naše další  aktivity v oblasti ochrany dravých ptáků a sov. 

 

K dnešnímu dni jsme již uskutečnili v celé Česká republice tisíce přednášek spojených s letovou produkcí dravých ptáků, převážně pro základní školy, ale také pro města, obce nebo soukromníky. Program přizpůsobíme jakémukoliv publiku. V dnešní době vlastníme jednu z největších sbírek u nás. Čtyřicet dravců a sov  jsme schopni dovézt na jakékoliv místo u nás.

Důležité je vybrat vhodný prostor pro ukázku

Nejvhodnější  je  fotbalový  stadion, ale  dobře  poslouží  i  školní hřiště. Žáci  se  rozmístí kolem ohraničeného prostoru v těsné blízkosti dravců. Klademe důraz na kvalitu ukázky, a proto je stanoven počet  na jednu ukázku max. 400 žáků, nejlépe rozdělením na I. a II. stupeň samostatnou ukázkou. Je tak možno lépe přizpůsobit výklad starším i mladším žákům. Tím se využije i efektivněji celkový čas na letovou produkci, o kterou je největší zájem. Odborný výklad je přenášen profesionální zvukovou aparaturou i během letové části.

 

 

 

 

Zayferus nadace

(1992 - 1999)

Zayferus o.p.s. => Seiferos cz, o.p.s.

IČO: 

25 55 81 02

(1999 - nyní)

 

Seiferos cz, o.p.s. 

IČO: 

25 55 81 02

(2002 - 2022)

2023 

DRAVCI LEDNICE SEIFEROS, o.p.s.


 

Na Výsluní 1194,  Česká Třebová,  56002      |  telefon: 608 100 442/441  

email: seiferos@volny.cz

 

 

 Powered by: www.CDX-WORLD.com