www.seiferos.cz

Ukázky pro školy - Co žáci mohou vidět

 

Žáci mohou vidět zblízka jak:

  •     Výr velký, největší naše sova, chytá ve dne maketu veverky
  •     Puštíci bělaví nalétavají nad hlavami žáků
  •     Raroh velký uloví obratného zajíce    
  •     Luňák hnědý obratně chytá maso vyhozené do vzduchu
  •     Sokol stěhovavý, létající až 300 km/h, chytá vyhozenou maketu bažanta
  •     Sova pálená neslyšně zakrouží nad hlavami dětí a uloví myšku
  •     Jestřáb v okamžiku dokáže chytit kličkující kunu
  •     Káně Harrisovo, nejchytřejší dravec, přiletí nejbystřejším žákům na ruku
  •     Orel stepní žene atrapu lišky
  •     Orel bělohlavý zakrouží majestátně nad vašimi hlavami

 


Naše kolekce druhů: 

 Sýc rousný

    Sýček obecný

    Kalous ušatý

    Sovice sněžní

    Poštolka obecná

    Poštolka vrabčí

    Káně lesní

    Včelojed lesní

Orel královksý

Káně Harrisovo

Orel bělohlavý

    Orel stepní

    Jestřáb lesní

    Puštík obecný

    Sova pálená

    Výr velký

    Raroh velký

    Raroh jižní 

Krkavec velký

  Luňák hnědý

    Luňák červený

    Ostříž lesní

    Moták pochop

    Krahujec obecný

    Puštík bělavý

    Kulíšek nejmenší

    Sokol lovecký

Sup bělohlavý

Dřemlík tundrový

 

 

 

Určitě by si naše mládež zasloužila větší přehled o přírodním bohatství, které v dnešním přetechnizovaném světě stojí na okraji zájmů. Svou účastí přispějete velkou měrou k tomuto cíli.  Doufáme, že vás naše nabídka dokázala zaujmout natolik, abyste se mohli s námi zkontaktovat a domluvit se na možné spolupráci. 

Zayferus nadace

(1992 - 1999)

Zayferus o.p.s. => Seiferos cz, o.p.s.

IČO: 

25 55 81 02

(1999 - nyní)

 

Seiferos cz, o.p.s. 

IČO: 

25 55 81 02

(2002 - 2022)

2023 

DRAVCI LEDNICE SEIFEROS, o.p.s.


 

Na Výsluní 1194,  Česká Třebová,  56002      |  telefon: 608 100 442/441  

email: seiferos@volny.cz

 

 

 Powered by: www.CDX-WORLD.com