www.seiferos.cz

OsvětaV České republice je pro veřejnost ochrana přírody jen na okraji zájmu. Ochrana dravých ptáků je lidem naprosto neznámá. V této kategorii se přitom nachází největší množství ohrožených druhů u nás.

S dravcem se lidé většinou setkají jen na velkou vzdálenost a jedná  se především o běžné druhy. Pokud se už dostanou do bezprostřední blízkosti, jedná se většinou o poraněného dravce.  Bohužel v této situaci lidé neví, jak se mají k dravci stavět. Proto je našim hlavním cílem široká osvěta, především prostřednictvím výukových programů na základních školách.

 

 


 

Žáci se mohou zblízka seznámit i s druhy, které jsou již na pokraji vyhubení a dozvědět se o každém mnoho zajímavostí. Letovými ukázkami si mohou prakticky ověřit, co se ze života dravců dozvěděli. S tímto výukovým programem jsme již navštívili více jak jeden tisíc základních škol na území celé České republiky.           

Dalším našim krokem v osvětě jsou letové ukázky dravců pro veřejnost v období školních prázdnin.  Tato akce probíhala každoročně v areálu Lednického zámku a byla technicky nejrozsáhlejší. Od roku 2001 se tyto akce konají na novém místě v Lednici, mimo zámecký park.


 

 


Pořádáme zde výstavu  šedesáti dravců spojenou s jejich letovými schopnostmi, loveckým uměním. Můžete se o nich  dozvědět mnoho zajímavých informací. Prostřednictvím této osvěty lidé o nás ví a mohou nás rychleji kontaktovat v případě nálezu poraněného dravce. Tyto první okamžiky pomoci jsou pro zraněného dravce nejdůležitější, než se dostane do rukou odborníka.


 

Nejčastěji kladené dotazy

 

 

Zayferus nadace

(1992 - 1999)

Zayferus o.p.s. => Seiferos cz, o.p.s.

IČO: 

25 55 81 02

(1999 - nyní)

 

Seiferos cz, o.p.s. 

IČO: 

25 55 81 02

(2002 - 2022)

2023 

DRAVCI LEDNICE SEIFEROS, o.p.s.


 

Na Výsluní 1194,  Česká Třebová,  56002      |  telefon: 608 100 442/441  

email: seiferos@volny.cz

 

 

 Powered by: www.CDX-WORLD.com