www.seiferos.cz

Dravci a sovy - Nemoci dravců

 

 
Bakteriální nemoci
Cholera:   
        -přenášejí hlodavci
        -drží se ve vlhkém a tmavém prostředí, kadávech zvířat
        -inkubační doba 24 hod až několik dní

Příznaky: ospalost, malátnost, načepýření peří, z nosových otvorů vytéká hlen, nepřijímá potravu, ale pije hodně vody, trpí průjmem, stříkanec je vodnatý a zapáchá

Salmonelóza:
        -přenáší ji vodní ptáci ( kačeny...)
        -přenosné i na člověka
        -inkubační doba 12 hod

Příznaky: ospalost, malátnost, načepýřené peří, trpí průjmem, okolí kloaky je znečistěné polepením peří, stříkance jsou zelené a vodnaté
Léčení: antibiotika

Tuberkulóza:
        -přenos trusem
        -přenosné i na člověka
        -inkubační doba i několik měsíců

Příznaky: ospalost, malátnost, načepýření peří, při pitvě na střevech a játrech výrazné tvrdé skvrny
Léčení:  neléčí se, uhynulé zvíře se musí spálit, prostor se musí vydezinfikovat chlorovým vápnem

Pseudotuberkulóza:
        -přenos trusem
        -chronický průběh, mláďata hynou, starší ptáci jsou apatičtí, načepýření, mají dlouhotrvající silný průjem

Léčení:   úspěšné jen v počátku nemoci, používají se širokospektrální antibiotika a vitamíny

Mykoplazmóza:
        -přenáší se přímým kontaktem
        -postihuje dýchací cesty
        -příznaky: z nosních otvorů vytéká hlenovitý sekret světlé barvy
        - mláďata většinou u hynou, u starších ptáků je chronický průběh (v dutině zobáku jsou špinavěžluté blány)

Virové nemoci
Ornitóza:
        -přenosná i na člověka
        -inkubační doba 3-15 dní

Příznaky:  ospalost, malátnost, načepýření peří, spojivky mají hnisavý zápal, který končí až oslepnutím- vzniká tzv. rybí oko, stížené dýchání a trávení, trpí průjmem, stříkance jsou vodnaté a okolí kloaky je znečistěné

Pseudomor:
        -přenáší se potravou, vodou, kontaktem
        -drží se ve vlhkém a tmavém prostředí, kadávech zvířat
        -inkubační doba 5 až 11 dní

Příznaky:  ospalost, malátnost, načepýření peří
Dvě formy:     
Akutní forma:  -teplota, nepřijímání potravy, těžké dýchání -    chrčí, trpí průjmem, stříkance jsou vodnaté   žlutozelené a zapáchající
Chronická forma: -nepravidelný pohyb, vytáčení krku (křeče svalů), stálý zdroj další nákazy
Léčení:  neléčí se, přísně bezpečnostní předpisy, prostor se musí vydezinfikovat

Diftérie:
        -přenáší bodavý hmyz, zkrmováním holubů
        -virus se vyskytuje ve čtyřech typech
        -inkubační doba 4 až 8 dní
Tři formy:
Sliznicová:    -v dutině zobáku bíložluté skvrny a při jejich násilném odstranění nastává krvácení
Kožní    -tvorba uzlíků v oblasti očních víček, nozder zobáku
Smíšená   -je nejtěžší a téměř vždy končí uhynutím
Léčení:   postižené místo na kůži natíráme jodglycerynem, podávají se širokospektrální antibiotika a vitamíny A,B,C

Infekční chřipka
        -vyskytuje se ve špatných chovných podmínkách, kde je vlhko a stálý  průvan, zejména v zimních měsících
        -inkubační doba 7 až 14 dní

Příznaky:   ztížené dýchání, hlenově-hnisavý sekret v dutině zobáku, zápal očních spojivek
Léčení:   zlepšení chovných podmínek, hygieny, výživy + vitamíny A,B,C

Plísňové nemoci
Aspergilóza:
        -zápal plic a vzdušných vaků
        -ve vlhkém a tmavém prostředí, nebo v prašném prostředí kde jsou výměšky stříkanců a plísně přenášeny do plic
        -inkubační doba 5 až 7 dní

Příznaky: ospalost, malátnost, načepýření peří, nechutenství, z nosních otvorů výtok, později stížené dýchání, chrapot, průjem
Léčení:   zlepšení chovných podmínek, hygieny, výživy + antibiotika + vitamín A

Parazitární ENDO (vnitřní)
Šíření nejčastěji trusem nemocných zvířat
Někteří potřebují mezihostitele (slimáky, vážky, mouchy)

Trichomonóza:
        -původcem onemocnění je bičíkovec Trichomonas columbae
        -dravec se může nejčastěji nakazit při zkrmování holubů
        -inkubační doba 10 až 15 dní
Dvě formy:
Sliznicová  - postihuje hlavně mladé ptáky kteří zaostávají v růstu, nesnadně přijímají potravu, v ústní dutině a v hrtanu se tvoří drobné světležluté uzlíky, které později splývají do ucelených povlaků
Orgánová - vzniká při silném zamoření, napadeny jsou vnitřní orgány, nastává velký průjem a vodnatý trus, mladí ptáci mají zánět břicha tzv. tvrdý pupek
Léčení:   -zlepšení chovných podmínek, hygieny, + Trichombion, Stomorgil

Kokcidióza:
        -původcem onemocnění jsou kokcidie Eimeria
        -tento parazit má složitý vývoj – z trávicí soustavy se uvolňují vajíčka tzv. oocysty, které ve venkovním prostředí překonávají stádium (exogenní vývoj trvá přibližně 1-2 dny), aby mohly vyvolat nákazu. Prostřednictvím infikované potravy se dostávají znovu do organismu. Ochranný obal parazita se rozpustí, přičemž pronikají do sliznice střevních buněk. Pokračují v dalším stádiu (endogenní vývoj) při kterém nastává nepohlavní a později pohlavní rozmnožování. Celý proces v hostiteli trvá 3-5 dny a jeho výsledkem jsou nové oocysty, které se opět vylučují do venkovního prostředí.

Příznaky:  -ospalost, malátnost, načepýření peří, zpomalený vývoj, zhubnutí, průjem, trus je zelený, řídký později se mění na hlenovitě-vodnatý s výskytem krve
Léčení:   -používá se Sulfadimidin + doplňujeme vitamíny A a K

Kapilarióza:
        -původcem onemocnění je tenký bílý nitkový červ Capillaria columbae, který dosahuje rozměrů 8-13 mm
        -napadá sliznici tenkého střeva a hostitelovi odebírá výživné látky

Příznaky:  ospalost, malátnost, načepýření peří, zpomalený vývoj, trávicí problémy, hubnutí, průjem

Syngamóza:
        - původcem onemocnění je 2-3 cm dlouhý červ,  který parazituje v dýchacích cestách, především v průdušnici

Příznaky:  ospalost, malátnost, načepýření peří, dýchací těžkosti, zpomalený vývoj

Tasemnice:
        -jsou to ploší červi, kteří mají článkovité tělo
        -vývojové stádium v závislosti od teploty trvá asi 3 týdny
        -je několik druhů tasemnic

Příznaky:   poruchy trávení, chudnutí, celková slabost, načepýření peří, průjem, anémie, v trusu zbytky po článcích z těla a vajíčka

Parazitární EKTO (venkovní)
Kožní paraziti
Klíště:  drobný roztoč 0,5 mm žlutočervené barvy, živí se krví
Blecha:
Ploštice:    velikost 4-5 mm červenohnědé barvy
Svrab: (prašivina)  – roztoč sa zavrtává pod šupiny běháku a vylučuje produkt bílé barvy, který vytváří vápenaté útvary

Paraziti na peří
Perožrout:  – živí se šupinami kůže a zbytky peří, má úzké protáhlé tělo, při silném zamoření poškozuje celistvost peří

Perohoubovitost peří
Příznaky:  napadení jedinci jsou neklidní, zobákem si probírají peří, pozorované změny na peří,  nejčastěji se probírají pod křídli
Léčení:  Arpalit spray, prostor dezinfikujeme nehašeným vápnem

Poruchy látkového metabolismu
Avitaminóza  A:
        – nedostatek vitamínu A se projevuje snížením citlivosti zraku, vysycháním oční rohovky, vitamín A podporuje růst a zvyšuje odolnost proti infekčním nemocem (Combinal A)

Avitaminóza  B:
        – nedostatek vitamínu B se projevuje zvýšenou embrioinální úmrtností a zpomaleným růstem mláďat, nervová soustava bývá vážně poškozena (B-komplex)

Avitaminóza  C:
        – vitamín C zvyšuje energetickou produkci látkového metabolismu, a tím pomáhá dostatečné tvorbě protilátek ( lepší překonávání stresových situací a nízkých nebo vysokých teplot)

Avitaminóza  D:
        – nedostatek vitamínu D způsobuje Rachitídu mláďat, vitamín D se v těle vytváří působením slunečního záření ( používáme Infadolan, Combinal D3)

Avitaminóza  E:
        – vitamín E podporuje pohlavní činnost, nedostatek způsobuje degeneraci svalstva a nervové poruchy (Combinal E a klíčkový olej)

Avitaminóza  K:
        – nedostatek vitamínu K se projevuje zvýšeným krvácením a zhoršenou srážlivostí krve (Combinal K1)

Avitaminóza  H:
        – vitamín H má přímý vliv na kvalitu peří, jeho nedostatek způsobuje poruchy ve vývoji peří, které je řídké, matné, nedostatečně přiléhá k tělu (Roboran H)

Dna: - nedostatek minerálních látek
        – porucha látkového metabolismu a poškození  činnosti ledvin, nedostatečný přísun vitamínu A. Soli kyseliny močové se ukládají v kloubech a v okolí šlach, příznaky: pohybové poruchy, ptáci namáhavě létají, mají opuchlé klouby a později jsou apatičtí a leží na zemi.

 

Zayferus nadace

(1992 - 1999)

 

Zayferus o.p.s. => Seiferos o.p.s.

IČO: 

25 55 81 02

(1999 - nyní)

Seiferos cz, o.p.s. 

(2002 - nyní)


 

Na Výsluní 1194,  Česká Třebová,  56002      |  telefon: 608 100 442/441  

email: seiferos@volny.cz

 

 

 Powered by: www.CDX-WORLD.com