www.seiferos.cz

Dravci a sovy - Sokolnictví

 

Sokolnictví je nejpřirozenější způsob lovu, který využívá vrozených vlastností  predátorů a je uměním  podmanit člověku lovecké dravce, volně a svobodně je pouštět a lovit s nimi. Sokolnictví má historii asi 5.000 let a přišlo ze středního východu.

Naše společnost se zajímá především o ochranu dravých ptáků a k těmto cílům využívá pouze určité prvky sokolnického držení a výcviku dravců. Nelovíme s dravcem, ale učíme se poznávat celou jeho mentalitu a předávat naše vědomosti dalším, kteří by chtěli nějak pomoct v našem úsilí.

Sokolnictví v České republice má dlouholetou tradici, ale pro malou publicitu je veřejnost s tímto nevšedním oborem jen málo seznámena. Mladý člověk, který by měl o sokolnictví zájem, bohužel nemá snadnou situaci. 

 

Myslivecký zákon staví sokolnicky vedeného dravce jako loveckou zbraň, proto musí každý nový zájemce o sokolnictví a držení dravce splňovat následující požadavky.

-  musí  mít 18 let

-  na základě složení mysliveckých zkoušek obdrží  lovecký lístek

-  po obdržení loveckého lístku přistupuje k sokolnickým zkouškám

-  stává se členem Českomoravské myslivecké jednoty

-  z Ministerstva životního prostředí, zemědělství a okresních úřadů potřebuje výjimku k držení konkrétního druhu dravce

Pokud by zájemce bez splnění těchto požadavků dravce držel, vystavuje se nebezpečí stíhání zákonem. V naší republice je několik sokolnických středisek, která se  případného adepta sokolnictví rádi ujmou. Rychleji a odborněji získá znalosti k vedení dravce a tím se vyhne možným omylům. Je to nejlepší možná cesta jak pro adepta, tak i pro dravce.

Naše společnost Seiferos umožňuje přístup žákům místních základních škol na naše základny a seznámení se s dravými ptáky. Mnozí se již stali našimi  stálými adepty, u těchto se snažíme rozvíjet odborné znalosti tohoto oboru s velkým důrazem na ochranu životního prostředí. Těmto mladým lidem umožňujeme každý rok o prázdninách dvouměsíční praxi v našem novém areálu v Lednici, kde jsou s dravci v těsném kontaktu po celý den. Bohužel tuto neocenitelnou zkušenost s více jak dvaceti druhy dravců nemají možnost získat nikde jinde v České republice. Mohou se jí (především) účastnit pouze vážní zájemci s nejlepšími výsledky. Celý turnus těmto adeptům hradí naše společnost v rámci podpory mládeže k ochraně přírody.

 

 

Historie sokolnictví


 

 

 

 

Sokolnické pomůcky:

 

Zayferus nadace

(1992 - 1999)

 

Zayferus o.p.s. => Seiferos o.p.s.

IČO: 

25 55 81 02

(1999 - nyní)

Seiferos cz, o.p.s. 

(2002 - nyní)


 

Na Výsluní 1194,  Česká Třebová,  56002      |  telefon: 608 100 442/441  

email: seiferos@volny.cz

 

 

 Powered by: www.CDX-WORLD.com